SPLETNA STRAN JE

nenehno spreminjajoč se digitalni organizem. 

KDO MI ZAUPA

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

OBLIKOVANJE KATALOGA

WORDPRESS SPLETNA STRAN

IDEJNA ZASNOVA OPREME PISARNE

3D IZRIS GOSTINJSKEGA LOKALA

princíp -a (ȋ) 

 1. 1. kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja; načelo: držati se principovodstopati od svojih principovravnati po moralnih principihima trdne principe / vzgojni principiprincip postopnosti, razumljivosti / knjiž., ekspr. vztrajati do konca, je njegov življenjski princip življenjsko vodilo, geslo
  // princip avtoriteteprincip enakosti / biti iz principa proti predlogu
  // kar se sprejme kot osnova, vodilo za opravljanje kakega dela, delovanja: zgodovinski metodološki principta način slikanja si je postavil za svoj umetniški princip
 2. 2. zakonitost, pravilo v znanosti: princip ohranitve energijeprincip akcije in reakcijeprincip dialektičnega mišljenjaprincip relativnosti
   
  filoz. princip protislovja po katerem se kakemu predmetu istočasno in v istem pomenu ne moreta pripisati lastnosti, ki se izključujetaprincip vzročnosti po katerem ima vsak pojav določen vzrok
 3. 3. način delovanja, funkcioniranja česa: princip delovanja tega stroja je bil znan že pred mnogimi letiuporabiti princip centralnega gretja / naprava deluje na, po principu rakete
 4. 4. v prislovni rabi, v zvezi v principu poudarja bistveno, osnovno, neglede na posameznosti, podrobnosti; v načelu: s predlogom so v principu vsi soglašalito je bilo v principu sprejeto že prej
  ● 
  ekspr. iz principa ne grem s teboj brez utemeljenega vzrokaekspr. on je mož principov ravna v skladu s svojim nazorom, prepričanjem, neglede na trenutne razmere, korist

 

vir: Fran.si