SPLETNA STRAN JE

nenehno spreminjajoč se digitalni organizem. 

OBLIKOVANJE NOVIČNIKA

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

OBLIKOVANJE KATALOGA

OBLIKOVANJE KOLEDARJA

WORDPRESS SPLETNA STRAN

IDEJNA ZASNOVA OPREME PISARNE

princíp -a (ȋ) 

 1. 1. kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja; načelo: držati se principovodstopati od svojih principovravnati po moralnih principihima trdne principe / vzgojni principiprincip postopnosti, razumljivosti / knjiž., ekspr. vztrajati do konca, je njegov življenjski princip življenjsko vodilo, geslo
  // princip avtoriteteprincip enakosti / biti iz principa proti predlogu
  // kar se sprejme kot osnova, vodilo za opravljanje kakega dela, delovanja: zgodovinski metodološki principta način slikanja si je postavil za svoj umetniški princip
 2. 2. zakonitost, pravilo v znanosti: princip ohranitve energijeprincip akcije in reakcijeprincip dialektičnega mišljenjaprincip relativnosti
   
  filoz. princip protislovja po katerem se kakemu predmetu istočasno in v istem pomenu ne moreta pripisati lastnosti, ki se izključujetaprincip vzročnosti po katerem ima vsak pojav določen vzrok
 3. 3. način delovanja, funkcioniranja česa: princip delovanja tega stroja je bil znan že pred mnogimi letiuporabiti princip centralnega gretja / naprava deluje na, po principu rakete
 4. 4. v prislovni rabi, v zvezi v principu poudarja bistveno, osnovno, neglede na posameznosti, podrobnosti; v načelu: s predlogom so v principu vsi soglašalito je bilo v principu sprejeto že prej
  ● 
  ekspr. iz principa ne grem s teboj brez utemeljenega vzrokaekspr. on je mož principov ravna v skladu s svojim nazorom, prepričanjem, neglede na trenutne razmere, korist

 

vir: Fran.si

Zelo rad se lotim izzivov, kjer oblikujemo tudi celostne grafične podobe, logotip podjetja in snujemo celovite zgodbe blagovne znamke.

 

Z veseljem se lotim oblikovanja katalogov, oblikovanja brošur ali oblikovanja knjig.

 

Angažirate me lahko tudi za oblikovanje letakov, oblikovanje plakatov in drugih promocijskih tiskovin. Izkušnje na področju marketinga in prodaje ter sodelovanja v start up projektih, mi daje razumevanje oblikovanja kot orodja za prodajo.

 

V času digitalizacije je tudi oblikovanje spletnih strani in postavitev WordPress spletnih strani ter vzdrževanje velik del mojega dela.